Internetová solidarita

Nezařazené

Internetová solidarita

Jsou lidé, kteří na internet nadávají jako na žrout času, jako na ničitele kvalitních vztahů, sociální sítě považují za nástroj ďábla a tak dále. Záleží na každém, co si z toho odnese. Oheň Vás může hřát nebo také spálit či dokonce upálit.

Nesporné je, že internet přináší nesmírný pozitivní potenciál. Pokud máte nějaké názory, které považujete za nosné, prostřednictvím sociálních sítí je můžete sdílet po celém světě. Díky internetu si také daleko snáze seženete klientelu. Přes internet můžete najít staré přátele, s nimiž jste se celé roky nebo dokonce desetiletí neviděli.
pracovnice na pc

Internet také představuje jedinečné místo, kde se může projevit lidská solidarita a to jak na formální, tak neformální bázi. Najdete zde například různé internetové projekty, vyhledáte si, jakým způsobem můžete přispět různým neziskovým organizacím. Najdete zde čísla účtů, ale také různé výzvy, přispět můžete také prostřednictvím dárcovských zpráv, na internetu najdete všechny platné projekty.

Pomoc může být také neformální, nebo polo formální. Na internetu najdete spoustu osobních projektů, jejichž prostřednictvím shání například rodiče prostředky na bezbariérové vybavení bytu nebo terapii a mnoho lidí osloví právě konkrétní příběh a vědomí, že vědí, kam peníze jdou a že jsou opravdu zapotřebí.
ruka na myši

Na sociálních sítích najdeme také různé komunity, kde funguje solidarita a pomoc. Příkladem může být například komunita svobodných maminek, kde ženy sdílí na jednu stranu společné zkušenosti, na straně druhé si velmi často nabízejí konkrétní pomoc, která začíná u věnování již nepotřebných věcí jako je dětské oblečení a hry až po pomoc při získávání finanční prostředků.

Když už se na internet připojujeme několikrát denně, mohli bychom nepochybně občas zabruslit právě na tyto stránky a čas od času si dopřát ten luxus být dobrým člověkem a něco přispět.


Back To Top